Trường T.H số 2 Quảng Phúc tổ chức hội thao cấp trường năm học 2019 – 2020 cho các em học sinh

Tháng Mười Một 21, 2019 9:46 chiều

Vào ngày chiều ngày 15 tháng 11 năm 2019, nhà trường tổ chức hội thao gồm các môn: Cờ vua, Đá cầu, và Đá bóng, hội thao đả thu hút được đông đảo các em tham gia gia, và tuyển chọn được một số em để bồi dưỡng tham gia thi đấu cấp cụm, thị xã, dưới đây là một số hình ảnh hoạt động

20191115_160015 20191118_155933 20191118_155944 20191118_161114 20191118_164520 20191118_165425