TRANG TRÍ LỚP HỌC, GÓC THƯ VIÊN XANH CÁC LỚP

Tháng Mười Một 23, 2019 11:12 sáng

Để xây dựng lớp học trở nên khang trang, thân tiện  các lớp đã thi đua trang trí không gian lớp học, thư viện thân thiện. Và dưới đây là thành quả đạt được của các lớp

20191121_160122 20191121_160220 20191121_160243 20191121_160306 20191121_160345 20191121_160408 20191121_160431 20191121_160502 20191121_160629 20191121_160647 20191121_160756 20191121_160832 20191121_160920 20191121_161039 20191121_161125 20191121_161157 20191121_161219 20191121_161235 20191121_161304 20191121_161328 20191121_161410 20191121_161426 20191121_161446 20191121_161513 20191121_161530 20191121_161543 20191121_161626 20191121_161703