HỌP BAN CHẤP HÀNH HỘI PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM HỌC: 2019-2020

Tháng Mười 27, 2019 5:46 chiều

Ngày 25- 10- 2019 Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc đã tổ chức họp Ban chấp hành Hội phụ huynh đầu năm. Với sự nhất trí đồng thuận cao của Hội phụ huynh, buổi họp đã diễn ra thành công tốt đẹp.74624133_478186876122961_2331798398526554112_n

Thầy Nguyễn Văn Sự (dẫn Chương trình)

73177916_748200942259486_1249147742907793408_n

Cô giáo: Nguyễn Thị Diệu Thúy (hiệu trưởng nhà trường)

đọc báo cáo tổng kết và phương hướng cho năm học tới 2019 – 2020

74474285_259077505007492_5101535959183261696_n 73287172_2323032251341655_1311007830454566912_n 73210823_440121826633187_2115409923155165184_n