HỌP BAN CHẤP HÀNH HỘI PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM: Năm học: 2015-2016

Tháng Ba 16, 2016 8:18 sáng

Ngày 19- 9- 2015 Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc đã tổ chức họp Ban chấp hành Hội phụ huynh đầu năm. Với sự nhất trí đồng thuận cao của Hội phụ huynh nên buổi họp đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh hoạt động.

hop_3                           hop_1 hop_2