BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CHI BỘ

Tháng Mười 16, 2017 3:13 chiều
ĐẢNG ỦY PHƯỜNG QUẢNG PHÚC

CHI BỘ  TH SỐ 2 QUẢNG PHÚC

        

       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Quảng Phúc, ngày   05  tháng 10 năm 2017

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

 CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 NHIỆM KỲ 2015-2017

TRÌNH ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2017-2020

Căn cứ vào Kế hoạch số 24-KH/ĐU ngày 22/8/2017 của Đảng ủy phường Quảng Phúc về Kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017-2020;

Đại hội Chi bộ Trường tiểu học số 2 Quảng Phúc nhiệm kỳ 2017-2020 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của đơn vị. Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào Chi uỷ chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng chi bộ và lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ

NHIỆM KỲ 2015-2017

 1. I. Đánh giá tình hình:
 2. Thuận lợi:

– Chi bộ nhà trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ. Sự quan tâm, hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể của địa phương trong mọi hoạt động. Có Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng sát đúng với tình hình thực tế; CSVC cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học. Đội ngũ CBGV cơ bản đủ về số lượng và chất lượng đảm bảo cho công tác dạy và học. Số đảng viên đầu nhiệm kỳ 10 đ/c, trong đó có 10 đảng viên chính thức. Giữa nhiệm kỳ tăng lên 12 đ/c, nghỉ hưu và chuyển đơn vị 5 đ/c, kết nạp mới và chuyển đến 5 đ/c, cuối nhiệm số lượng đảng viên 10 đ/c, trong đó có 02 dự bị. Số Đảng viên nữ chiếm 80% (8/10 đ/c).

 1. Khó khăn:

– Giữa nhiệm kỳ, số đảng viên trong chi bộ thay đổi nhiều, đồng P.bí thư chi bộ – P.HT nhà trường chuyển công tác, chưa có nhân sự mới nên chi bộ chưa kiện toàn lại Chi ủy, chính vì vậy công tác chỉ đạo của Chi ủy, của chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị vẫn còn hạn chế.

– Cơ sở vật chất, phòng học, các phòng chức năng còn thiếu do xây dựng lâu năm, ảnh hưởng của trận lũ tháng 10/2016 nên chưa đảm bảo cho công tác dạy và học phần nào đã làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường cũng như nâng cao chất lượng giáo dục.

 1. II. Kết quả đạt được:

Nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ trường TH số 2 Quảng Phúc tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, thực hiện việc: “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Hai không” của Bộ GD&ĐT; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Không ngừng phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, khắc phục những khó khăn, đã chỉ đạo và lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong các mặt sau:

1.Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở đơn vị.

Chi bộ đã tập trung chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt việc đổi mới PPDH nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS. Thực hiện cuộc vận động “Hai không” do Bộ GD&ĐT phát động bằng hình thức tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện nội dung cuộc vận động, 100% CB/GV/NV đều thực hiện ký cam kết; phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh để thực hiện cuộc vận động. Phối hợp chặt chẽ giữa tổ chuyên môn đến nhà trường xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần. Tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng HS giỏi, học sinh năng khiếu. Đánh giá học sinh một cách công bằng, khách quan và toàn diện  theo Thông tư 22 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30 của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh tiểu học.

* Kết quả đạt được:

– Nhiệm kỳ 2015-2017, có 04 Đ/c đạt GVDG cấp Thị; 01 Đ/c đạt GVCN giỏi cấp tỉnh, 5 Đ/c đạt CSTĐCS; Tập thể nhà trường đạt TTLĐ tiên tiến, chi bộ được BCH Thị ủy tặng giấy khen.

– Chất lượng mũi nhọn:

Nhiệm kỳ qua có 15 giải HSG, HSNK cấp Thị, 3 giải cấp Tỉnh.

– Chất lượng đại trà:

– Học sinh lớp 5 HTCT Tiểu học tỉ lệ 100%;

– Học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 98,9 %

– Năng lực  đạt 100%; Phẩm chất đạt 100%.

– Học sinh được khen thưởng chiếm từ 70-75 %.

 1. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
 2. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:

– Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng đến tận đảng viên và cán bộ, giáo viên trong đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định số 03-QĐ/ThU ngày 16/3/2016 của Thị ủy Ba Đồn Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu. Song song với thực hiện cuộc vận động “Hai không”; cuộc vận động “Mối thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

– Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Chi bộ đã tập trung chỉ đạo cho mỗi đảng viên và CBCC-VC xây dựng kế hoạch thực hiện; hàng tháng sinh hoạt chi bộ đảng viên báo cáo trước chi bộ những việc đã làm theo tấm gương của Bác, tổ chức rút kinh nghiệm trong việc thực hiện, tuyên dương những cá nhân thực hiện tốt.

 1. 2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, quản lý, phát triển đảng viên.

– 100% Đảng viên đều tham gia học tập tốt các Chỉ thị, Nghị quyết được tổ chức ở Đảng bộ, chi bộ và của ngành; Sau những đợt học tập chính trị, nhận thức của mỗi đảng viên, CBCC-VC được nâng lên và tạo nên sức mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ. Mỗi đảng viên luôn có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, gương mẫu trong công tác.

– Tạo điều kiện cho Cán bộ đảng viên tham gia học đại học, trung cấp chính trị đến cuối nhiệm kỳ có 1 đ/c có trình độ trung cấp lý luận chính trị, 01 Đ/c có chứng chỉ QLNN, 100% CB, đảng viên có trình độ chuyên môn đạt trên chuẩn.

– Chi bộ không ngừng duy trì và phát triển số lượng đảng viên, trong nhiệm kỳ 2015- 2017 kết nạp 03 đảng viên và được đề nghị chuyển đảng viên chính thức cho 02 đ/c.

– Phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên theo từng mảng công việc, phù hợp với tình hình đơn vị và nhiệm vụ của chi bộ.

– Tổ chức phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đúng quy định theo hướng dẫn của cấp trên. Nhiệm kỳ qua Chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và luôn đạt chi bộ trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên tham gia sinh hoạt thường kỳ có chất lượng, đóng đảng phí đầy đủ, đúng quy định. Làm tốt công tác chuyển đảng viên đi, đến đảm bảo nguyên tắc.

 1. Công tác kiểm tra, giám sát xây dựng tổ chức đảng.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát từng đảng viên trong việc thực hiện đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước. Thông qua công tác kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm; phát hiện, nhắc nhở, ngăn ngừa kịp thời những sai phạm. Nghiêm túc phê bình những đảng viên chưa thật sự gương mẫu trong công tác, thực hiện tinh thần phê và tự phê để xây dựng tổ chức Đảng.

Kịp thời khuyến khích, động viên những đảng viên có thành tích trong công tác, tạo điều kiện cho mỗi đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngoài ra chi bộ còn chấp hành và thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng đối với chi bộ.

          Kết quả kiểm tra đều nêu rõ những ưu, khuyết điểm của từng cá nhân, tập thể; chi bộ đã tự khắc phục những hạn chế mà Tổ kiểm tra đã đề nghị đồng thời hướng dẫn đảng viên khắc phục những tồn tại, hạn chế mà chi bộ nhận xét.

 1. Việc thực hiện chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Chi bộ nhận thấy đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và hết sức bổ ích nhằm nâng cao đạo đức nhà giáo, đạo đức nghề nghiệp. Chính vì vậy trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã tổ chức để tuyên truyền nội dung chỉ thị số 05-CT/TW trong toàn thể CB, ĐV đồng thời  sắp xếp, tạo điều kiện cho 100% CB, ĐV tham gia học tập các chuyên đề về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong quá trình học tập mỗi một đảng viên đều có ý thức tiếp thu tốt, ghi chép đầy đủ các nội dung được triển khai. Sau mỗi lần tiếp thu chuyên đề chi bộ đều tổ chức cho CB, ĐV viết bài thu hoạch đồng thời đăng kí việc làm theo Bác. Đây là một trong những tiêu chí thi đua của nhà trường để đánh giá xếp loại cho CB, GV vào cuối năm học. Chi bộ nhà trường cũng đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng những cá nhân có những việc làm tốt, được tập thể công nhận.

 1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung Ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong chi bộ.

Chi bộ đã chuẩn bị báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân đảm bảo yêu cầu thấy được những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, đặc biệt là những vấn đề bức xúc. Tổ chức hội nghị tự phê bình bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, chất lượng. Sau kiểm điểm từng tổ chức, cá nhân xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm đã được hội nghị kết luận. Chi bộ tổ chức kiểm tra, xử lý những khuyết điểm, vi phạm của đảng viên phát sinh sau hội nghị tự phê bình và phê bình.

Kết quả đã góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đảng viên, khắc phục được phần lớn các khuyết điểm tồn tại, tinh thần tự phê bình và phê bình trong các cuộc họp được nâng lên, tham gia nhiều ý kiến xây dựng thiết thực; nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được phát huy; tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân được cải thiện rõ rệt; đặc biệt là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên không xảy ra.

 1. Hoạt động các tổ chức quần chúng:

Chi bộ đã tập trung xây dựng tốt mối đoàn kết trong nội bộ nhà trường, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Chi bộ với Công đoàn, TTrND, Đội TNTP Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt Nghị định 71/CP về quy chế dân chủ ở đơn vị tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện nhiệm vụ Đảng và nhà nước giao. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Ban đại diện CMHS, các ban ngành đoàn thể trong phường.

Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể thực hiện tốt an toàn về an ninh trường học, phòng chống tai tệ nạn xã hội, không có hiện tượng các tệ nạn xã hội xâm nhập và trường học.

 1. Hoạt động tài chính của Chi bộ.

 Về công tác tài chính của Chi bộ: việc thu trích nộp Đảng phí đầy đủ, kịp thời, phần trích lại cho Chi bộ được phản ảnh đầy đủ, chi tiêu đúng mục đích, tiết kiệm, đúng nguyên tắc.

 1. Tồn tại khuyết điểm.
 2. Cơ sở vật chất chưa đầy đủ, chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, định hướng xây dựng mức độ 2.
 3. Công tác tham mưu của chi bộ cho cấp ủy cấp, chính quyền địa phương chưa thực sự quyết liệt, chính vì vậy việc tăng trưởng CSVC phục vụ cho công tác dạy và học chưa đảm bảo. Vì đặc thù công việc là kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên việc kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các hoạt động của đơn vị đôi lúc còn chậm, chưa kịp thời, chưa đồng bộ.
 4. Một số đảng viên nhận thức về tư tưởng, chính trị, việc thường xuyên học tập, rèn luyện để nâng tầm hiểu biết còn chậm, việc cập nhật các thông tin còn thiếu tính kịp thời. Đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin, Đổi mới PPDH của một số đồng chí còn hạn chế, hiệu quả công việc chưa cao.

4.Việc  thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số đồng chí đảng viên tính hiệu quả chưa cao như chất lượng đại trà còn thấp, chất lượng mũi nhọn chưa thật sự bền vững. Một số đảng viên đôi lúc còn ngại khó khăn khi nhận nhiệm vụ.

 1. Trong nhiệm kỳ qua còn có nhiều đơn, thư khiếu nại, tố cáo nặc danh trong đơn vị.

III. NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

 1. Nguyên nhân ưu điểm đạt được
 2. Khách quan.

– Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, HĐND, UBND và các ban ngành đã thường xuyên theo dõi, giúp đỡ phong trào.

 1. Chủ quan.

– Tập thể đảng viên trong chi bộ có sự đoàn kết, nhất trí cao, việc chỉ đạo của chi bộ kịp thời sát đúng với Nghị Quyết.

– Chi uỷ chi bộ, đảng viên luôn có quyết tâm xây dựng nhà trường phát triển.

 1. Nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế:

a.Về khách quan.

– Một số HS ý thức học tập chưa cao do thiếu sự quan tâm của gia đình.

– Một số phụ huynh do hoàn cảnh gia đình phải làm ăn xa, con cái phải gửi lại cho người thân chăm sóc nên các em thiếu đi sự quan tâm của bố mẹ trong việc chăm sóc và giáo dục con cái.

– Cơ sở vật chất chưa đáp ứng cho việc dạy học chưa đáp ứng yêu cầu của trường đạt chuẩn Quốc gia (Thiếu các phòng học chức năng) .

 1. Về chủ quan.

– Một số CBGV,NV thiếu cố gắng trong công việc, chưa nhiệt tình trong công tác giáo dục học sinh.

– Việc áp dụng, đổi mới phương pháp dạy học ở một số giáo viên  chưa thực sự linh hoạt dẫn đến chất lượng lớp  chưa cao.

 1. Bài học kinh nghiệm:

Để thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục cần:

Một là: Chi bộ cần tổ chức quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghi quyết của các cấp ủy Đảng, đường lối, chính sách của Nhà nước đến tận đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ. Xây dựng kế hoạch thực hiện của chi bộ sát với tình hình thực tế của đơn vị dựa trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên, đặc biệt là kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Hai là: Làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, chính quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh và các tầng lớp nhân dân để đẩy mạnh phong trào XHHGD. Triển khai thực hiện kế hoạch triệt để có sự giám sát, theo dõi, kiểm tra, đánh giá của chi bộ.

Ba là: Hàng tháng sinh hoạt thường kỳ đánh giá, nhận xét những ưu, khuyết điểm, tồn tại để kịp thời khắc phục, bổ sung những hạn chế, thiếu sót. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị, xây dựng tốt mối đoàn kết trong nội bộ, phát huy quyền làm chủ của mỗi người. Không ngừng phát động phong trào thi đua trong đơn vị về thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua. Động viên kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích trong các hoạt động. Nghiêm khắc phê bình, kiểm điểm đảng viên vi phạm điều lệ Đảng. Hàng kỳ phân loại đảng viên một cách công bằng, khách quan công khai.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NHIỆM K 2017 – 2020

 1. I. Phương hướng mục tiêu tổng quát.
 2. 1. Phương hướng chung.

Nhiệm kỳ 2017- 2020, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần XVI; Nghị quyết  Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXVI. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Tiếp tục đổi mới công tác quản lí, chỉ đạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí; chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên; chú trọng giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh; đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo giáo dục- xoá mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; tập trung xây dựng và giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, tiếp cận xây dựng mức độ 2;

Chi bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng đến tận đảng viên và cán bộ CC-VC trong đơn vị. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho mọi đảng viên thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu trong nhiệm kỳ, xây dựng thành công trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 (kiểm tra mới).

 1. Mục tiêu tổng quát.

 – Quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng đến tận đảng viên và cán bộ giáo viên.

 – Tiếp tục việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh việchọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017”; cuộc vận động “Hai không“; cuộc vận động “Mỗi thầy,cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

 – Chú trọng  nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi, cán bộ quản lí giỏi. Tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy, thực hiện tốt nội dung, chương trình theo Quyết định 16 của Bộ; chuẩn kiến thức- kỹ năng các môn học; thực hiện việc theo dõi đánh giá kết quả giáo dục học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2014 đánh giá học sinh tiểu học; áp dụng đổi mới nâng cao PPDH theo Mô hình trường học mới, các kỹ thuật dạy học tích cực vào trong giảng dạy.

– Tiếp tục thực hiện tốt chương trình giáo dục TH; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; trường đạt kiểm định chất lượng cấp độ 2.

 – Tăng cường công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục xây dựng CSVC từng bước hiện đại hoá, kiên cố hoá đảm bảo theo yêu cầu trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

 1. II. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể:
 2. Công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở đơn vị.

Chi bộ tập trung chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm học, bám sát hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Bộ, các công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở, phòng đã được cụ thể hóa của ngành.

Tập trung công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, chuẩn mực trong công tác. Chỉ đạo chuyên môn thực hiện tốt nội dung, chương trình SGK theo Quyết định 16/BGD và chuẩn kiến thức – Kỹ năng các môn học. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống; kỹ năng giao tiếp; giáo dục bảo vệ môi trường biển đảo cho HS.

Quán triệt và thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng giáo dục, phân quyền và tăng cường trách nhiệm cho giáo viên; chỉ đạo thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức – kỹ năng. Chỉ đạo chuyên môn thực hiện tốt đổi mới PPDH theo Mô hình trường học mới. PPDH TV1- CNGD, dạy Mỹ thuật theo PP Đan Mạch. Tăng cường công tác quản lý, chủ động việc kiểm tra soát xét chất lượng dạy và học trên lớp. Phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân trong công tác phụ đạo HS yếu; BDHSG, HSNK. Đảm bảo chế độ hội ý, sinh hoạt chuyên môn, dự giờ thăm lớp, thao giảng, dạy thể hiện. Giao cho chuyên môn và Công đoàn phối hợp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi, đảm bảo hàng năm có giáo viên giỏi thị xã;  trong nhiệm kỳ có giáo viên giỏi tỉnh, giáo viên giỏi tăng hơn nhiệm kỳ qua.

Tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, hiệu quả giờ dạy, hồ sơ. Đánh giá, xếp loại học sinh theo Thông tư 22/BGD&ĐT về đánh giá chất lượng giáo dục học sinh tiểu học; xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học.

Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo. Phấn đấu đạt những chí tiêu sau:

 1. Về danh hiệu trường.

+ Phấn đấu tập thể LĐXS;

+ Trường đạt chuẩn Quốc gia mức 2 (kiểm tra mới ) vào cuối năm 2019.

+ Đạt kiểm định chất lượng cấp độ 2 năm 2017 – 2018.

 1. b. Về các đoàn thể.

 + Chi bộ: TSVMXS được BCH Đảng bộ phường tặng giấy khen

 +  Công đoàn vững mạnh đề nghị LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen.

 + Liện đội: VMXS:

 1. Về cán bộ giáo viên.

+GVDG cấp thị: 8 Đ/c

+GVDG cấp Tỉnh: 1-2 Đ/c

+ CSTĐ cấp tỉnh : 01 đ/c

+ CSTĐCS : 10 đ/c

 + 70% cán bộ giáo viên đạt Lao động tiên tiến trở lên

 1. Về học sinh.

+ Đánh giá: Hoàn thành Tốt: 40%

+HS được Khen thưởng: 75%

+HS đánh giá chưa hoàn thành <1%

+ HKPĐ cấp thị xã: 10 giải

+ HKPĐ cấp Tỉnh: 4 giải

+ Tiếng Anh qua mạng cấp Thị: 10 giải: cấp Tỉnh 2-4 giải; cấp Quốc gia: 1-2 giải.

+ Chữ viết đẹp: cấp Thị 5-7 giải, cấp Tỉnh 1-2 giải.

+ HS lớp 5 hoàn thành CTTH: 100%

– Mức độ hành thành và phát triển phẩm chất: 100%, Không có học sinh cá biệt vi phạm pháp luật. Phong trào vở sạch, chữ đẹp: 100%; lớp đạt tiêu chuẩn VSCĐ,

 1. e. Về phổ cập GDTH.

– Duy trì đạt chuẩn PCGD mức độ 5 đã được công nhận năm 2015;

– Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, không để HS bỏ học và HS trong độ tuổi ở ngoài nhà trường;

– Động viên học sinh khuyết tật học hòa nhập (Duy trì 1 HS học hòa nhập).

 1. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

2.1 Công tác xây dựng Đảng.

 1. Giáo dục tư tưởng chính trị.

– Kiện toàn Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020, xây dựng Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017- 2020 sát đúng với tình hình thực tế của địa phương và  đơn vị, bám sát Nghị quyết cấp trên.

– Tiếp tục tuyên truyền giáo dục và nâng cao nhận thức về tư tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác-lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Kịp thời và chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn những quan điểm sai lệch, mơ hồ, mất cảnh giác. Tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết TW 4 khóa XII đến toàn thể CBCC-VC trong đơn vị và thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết đại hội đã đề ra.

– Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, của ngành. Nâng cao bản lĩnh chính trị, chống tư tưởng bảo thủ, xa rời quần chúng. Kịp thời uốn nắn những lệch lạc về nhận thức, xử lí nghiêm những hành vi cố ý làm sai lệch sự thật. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng.

– Chỉ đạo việc tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2017″ theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tập trung chỉ đạo, lãnh đạo việc làm theo gương Bác một cách thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện Chỉ thị 19 của tỉnh ủy chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Song song với thực hiện cuộc vận động “Hai không“; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng việc ký cam kết thực hiện, kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết tháng, kỳ và năm.

 1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, quản lý, phát triển đảng viên.

– Tham gia học tập đầy đủ các đợt học tập chính trị, chuyên đề do Đảng bộ và ngành tổ chức, tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập các lớp bồi dưỡng chính trị, học đại học, cao đẳng để không ngừng nâng cao nhận thực về đường lối của Đảng và năng lực chuyên môn. Tăng cường công tác giáo dục phẩm chất, đạo đức, lối sống cho mọi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. Đảm bảo nề nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình trong chi bộ đảm bảo tính dân chủ công khai. Làm tốt công tác phân loại tổ chức cơ sở Đảng và phân loại đảng viên hàng năm một cách nghiêm túc đúng với Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên.

Phấn đấu 100%  đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Làm tốt công tác phát triển Đảng viên cả về số lượng và chất lượng, phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 2 đảng viên và giới thiệu 3 đoàn viên đi học cảm tình đảng.

– Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo của cấp ủy, thực hiện nghiêm túc điều lệ Đảng. Thực hiện đảm bảo ngày, giờ công lao động, đau ốm, thai sản, nghỉ chăm sóc con ốm đau,… hưởng lương theo chế độ Bảo hiểm, nghỉ không lý do không hưởng lương.

– Luôn luôn gần gũi quần chúng và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tôn trọng ý thức tổ chức, kỷ luật của Đảng, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong mọi lĩnh vực công tác. Luôn lắng nghe và tiếp thu ý kiến của quần chúng để kịp thời bổ sung thiếu sót trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo.

– Đảm bảo chế độ sinh hoạt thường kỳ chi bộ 1lần/tháng.

– Kịp thời động viên, khuyến khích những đảng viên có thành tích trong công tác. Mỗi đảng viên có trách nhiệm đóng đảng phí đầy đủ, kịp thời đúng quy định.

 1. c. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

– Tiếp tục nâng cao nhận thức cho đảng viên trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng viên. Nhận thức rõ công tác kiểm tra, giám sát để tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng. Kịp thời ngăn chặn, uốn nắn, khắc phục không để đảng viên vi phạm kỷ luật. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, thực hiện đúng điều lệ Đảng và 19 điều đảng viên không được làm, các quy định của cấp trên. Kiên quyết xử lý kỷ luật những đảng viên vi phạm điều lệ Đảng.

2.2  Công tác xã hội hóa giáo dục.:

Tăng cường công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng; chính quyền địa phương; Ban đại diện cha mẹ học sinh đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục. Nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện, quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu, chiến lược phát triển giáo dục của Đảng. Xây dựng CSVC trường học theo đúng quy hoạch trường lớp đến 2020, xây dựng đủ phòng học, CSVC phục vụ cho công tác dạy học. Xây dựng kế hoạch sát đúng với điều kiện thực tiễn, phát huy trách nhiệm của Ban đại diện cha mẹ học sinh, tăng cường công tác thực hiện quy chế dân chủ, vận động nhân dân tham gia vào công tác giáo dục. Phối hợp tốt mối quan hệ giữa Nhà trường-Gia đình-Xã hội về việc đánh giá chất lượng giáo dục.

Tham mưu, phối hợp với các cấp, hội khuyến học phường thực hiện tốt phong trào khuyến học, khuyến tài, làm tốt công tác xây dựng chi hội khuyến học ngày càng phát triển góp phần xây dựng Hội khuyến học ở địa phương để thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết về công tác khuyến học đưa phong trào ngày càng đi lên.

2.3 Chỉ đạo công tác các đoàn thể trong đơn vị.

 Làm tốt công tác phối hợp giữa chi bộ với các tổ chức trong nhà trường: Công đoàn, Đội TNTP Hồ Chí Minh tạo nên sức mạnh tổng hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Phát động phong trào VHVN, TDTT, xây dựng gương điển hình trong phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” cụ thể:

 1. a. Công đoàn.

+ Làm tốt công tác tham mưu với chuyên môn, đảm bảo cơ bản về điều kiện sinh hoạt; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CB/CC-VC.

+ Tổ chức lối sống ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, đảm bảo tính thẩm mĩ và tính giáo dục. Tổ chức trồng cây, trồng hoa, trang trí lớp học,…

.+ Làm tốt công tác thăm hỏi động viên những đoàn viên đau ốm, hoạn nạn và có hoàn cảnh khó khăn, phát động phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, tổ chức giao lưu nhân ngày lễ 20/10; 20/11; 8/3; 26/3…với nhiều hình thức như: Trao đổi học tập kinh nghiệm, tọa đoàn, giao lưu văn nghệ, TDTT …

b.Đội TNTP Hồ Chí Minh.

– Tổ chức các hoạt động vui chơi, học tập nhằm đa dạng hóa các hoạt động học tập, vui chơi nhằm phát huy khả năng sẵn có của học sinh. Tăng cường các trò chơi dân gian, làn điệu dân ca, giáo dục kỹ năng sống cho HS. Chỉ đạo tốt công tác hoạt động Đội-Sao nhi đồng, tăng cường ca múa hát tập thể, sinh hoạt đội sao, tổ chức giao lưu như: Rung chuông vàng, kể chuyện theo sách…,

Đại hội chi bộ nhiệm kì 2017-2020 là đại hội của đoàn kết và đổi mới. Nhiệm vụ đặt ra cho chi bộ là hết sức nặng nề đòi hỏi phải có sự nỗ lực quyết tâm cao, có sự nỗ lực của toàn chi bộ. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, khẳng định vai trò sức mạnh đoàn kết thống nhất trong Đảng, vai trò điều hành của Chi bộ và năng lực của mỗi đảng viên, toàn thể đảng viên trong chi bộ đoàn kết một lòng xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị phát triển toàn diện, đạt các chỉ tiêu đề ra.

 CHI UỶ CHI BỘ

NHIỆM KỲ 2015-2017