TỌA ĐÀM 20-11-2014

Tháng Ba 14, 2016 3:39 chiều

Sự thành công của buổi tọa đàm tốt đẹp là nhờ vào sự lãnh đạo tài tình của Hiệu trưởng và sự góp mặt của đoàn văn hóa nghệ thuật không chuyên trưởng Tiểu học số 2 Quảng Phúc, ngày 22 tháng 11 năm 2014. 

TỌA ĐÀM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỌA ĐÀM 3
TỌA ĐÀM 2