Liên hệ

Trường tiểu học số 2 Quảng Phúc

Địa chỉ: Phường Quảng Phúc- Thị xã Ba Đồn – Tỉnh Quảng Bình
Người phát ngôn: Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy  – Chức vụ: Hiệu Trưởng 
Điện thoại:   – Email: thso2quangphuc_bd@quangbinh.edu.vn