Thư viện

KẾ HOẠCH THƯ VIỆN 2017-2018

  KẾ HOẠCH THƯ VIỆN NĂM HỌC 2017-2018 NHỮNG CĂN CỨ: Căn cứ vào Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 2 tháng…
THU VIEN 4

NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH 23-4-2015

NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH: 23-4-2015     PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚCSố:  …  /KH TV                     …