Thông báo nhà trường

tt223

TẬP HUẤN RA ĐỀ THÔNG TƯ 22

    Chiều ngày 16 tháng 3 năm 2017, Trường TH số 2 Quảng Phúc đã tổ chức buổi họp chuyên môn về ra đề kiểm tra theo thông tư 22

TỌA ĐÀM 20-11-2014

Sự thành công của buổi tọa đàm tốt đẹp là nhờ vào sự lãnh đạo tài tình của Hiệu trưởng và sự góp mặt…