Thông báo nhà trường

ST 7

YÊU TRƯỜNG MẾN TRÒ

     Với tình yêu thương vô bờ bến của cô thầy Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc đã không quản ngại nắng mưa gian khổ, dù ngày nghỉ nhưng tất…
TT5

ĐƯA CÂY XANH VÀO LỚP HỌC

                 Đã ba năm học liên tiếp kể từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào “ Xây dựng trường…

CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3

          Tháng ba đã về với hương xuân tràn ngập khắp đất trời. Trong niềm vui của những ngày đầu xuân, chiều ngày 8-3-2018, Công đoàn…
ảnh 5

TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ CHUẨN Y KẾT NẠP

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG QUẢNG PHÚC        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2                                *                     Quảng Phúc, ngày 09 tháng 10  năm 2017 Số:     -TTr/CB   TỜ TRÌNH Đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử  Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ…

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG QUẢNG PHÚCCHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT…