Giáo án điện tử

Giáo án Tin học soạn theo chương trình Vnen

TUẦN 13: (Từ ngày 14/11 đến 18/11) TIN HỌC: KHỐI 2: (tiết 1+ 2) BÀI 7: VẼ HÌNH E-LIP, HÌNH TRÒN (tiết 1, 2) I/ Mục đích yêu cầu: Học sinh biết sử dụng công cụ vẽ hình Elíp   để vẽ các hình elíp và hình…