Hội Nghị Trực Tuyến

IMG_20181012_150010

Hội nghị Công Đoàn năm học 2018 – 2019

  Thực hiện hướng dẫn của Công đoàn Giáo dục Thị xã Ba Đồn, được sự cho phép của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường, Công đoàn Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt…