Hoạt động chuyên môn

tt223

TẬP HUẤN RA ĐỀ THÔNG TƯ 22

    Chiều ngày 16 tháng 3 năm 2017, Trường TH số 2 Quảng Phúc đã tổ chức buổi họp chuyên môn về ra đề kiểm tra theo thông tư 22