Giáo án điện tử

IMG_3315

HƯỚNG VỀ CỘI NGUỒN

Buổi nói chuyện truyền thống nhân ngày 22/12 HƯỚNG VỀ CỘI NGUỒN “Uống nước nhớ nguồn”  luôn là đạo lí, cốt lõi sống tốt đẹp và cũng là truyền thống lâu đời của dân tộc ta. Từ…